UZUN SÜRELİ OTURMA

Exeter ve University College London üniversitelerinde yeni bir araştırma yapılmış ve bu araştırmada fiziklsel olarak aktif bir hayata sahipseniz uzun süreli oturma erken ölüm riskini arttırdığına dair iddialara meydan okuyorlar.

Uluslararası Epidemiyoloji dergisinde yayınlanan ve alanından en uzun araştırma olan çalışma 16 yıl sürmüş ve 5000 den fazla katılımcı ile çalışılmıştır. Çalışma sonucunda evinde veya işyerinde oturmanın ölüm riskinin artmasıyla hiçbir ilgisi bulunamamıştır. Bu elde edilen bulgular düzenli yürüyüş veya egzersiz yapabilen kişilerde bile oturmanın zararlı etkilerinin olduğuna dair daha önceki araştırmalarda öne sürülen iddiaya karşı koymaktadır. En önemlisi bu bulgular NHS’nin ne kadar çok egzersiz yaparsanız yapın, uzun süre oturmanın sağlık üzerinde kötü etkisi vardır tavsiyesinin ve tezinin aksini iddia etmektedir.Exeter ve University College London üniversitelerinde yeni bir araştırma yapılmış ve bu araştırmada fiziklsel olarak aktif bir hayata sahipseniz uzun süreli oturma erken ölüm riskini arttırdığına dair iddialara meydan okuyorlar.

Yine Exeter üniversitesinde yapılan bir araştırmaya göre çalışmaya katılanların toplam oturma süreleri ve spesifik oturma alışkanlıkları (işte oturma, boş zamanlarda oturma, tv izlerken oturma ve tv izlemeden boş zamanlarında oturma), günlük yürüyüşleri ve fiziksel aktiviteye ayrılan zamanları hakkında bilgi sağlandılar. Yaşları ve cinsiyetleri, etnik kökenleri ve sosyoekonomik durumları, genel sağlık durumları, sigara içme, alkol tüketimi ve beslenme gibi durumları da tüm bu katılanlardan alınmıştır.

İzlenimler sonucunda; on altı yıldan fazla yapılan izlenimler sonucunda oturma şekillerinin hiç birinin mortalite riskini etkilemediği gösterilmiştir. Gelecekte yapılacak olan çalışmaların, uzun süreli oturmanın kalp hastalıklarının ve tip 2 diyabetin oranlarının artıp artmayacağı ile ilgili olup olmayacağı değerlendirilecek ve uzun süreli oturmanın sağlığımıza etkisi ve zararları hakkında biyolojik mekanizmalar araştırılacaktır.

Bu yapılan uzun süreli oturma çalışmasına katkıda bulunanlar ise ; Tıbbi araştırma konseyi, İngiliz kalp vakfı, inme derneği, ulusal kalp akciğer ve kan enstitüsü ve ulusal yaşlanma enstitüsüdür.

Çalışmaya 3720 erkek ve 1412 kadın katılmıştır.

UZUN SÜRELİ OTURMA

Benzer Konular

Yorumlar (0)